Project tegen social media verslaving

Soort opdracht: Eigen opdracht, opgezet tijdens de minor Concepting van mijn studie. Niet alles van dit project is daarom volledig uitgevoerd.
Gewerkt volgens: De Design Thinking methode.
Onderdelen: Research, concepting, design, production, communicatie en testing.
Jaar: 2018

Steeds meer mensen zijn heel vaak alleen maar online actief. Op straat, in de bus of in kantine’s wordt steeds minder met elkaar gepraat, omdat iedereen met zijn eigen telefoon bezig is. Zelfs bij etentjes en vrienden onder elkaar. Een ander voorbeeld is dat er voor verjaardagen steeds vaker berichtjes gestuurd worden in plaats van kaarten. Ik ben er door onderzoek en tests achter gekomen dat veel mensen dit jammer vinden en dit missen. Het digitale overheerst. Ook is het erg slecht voor de gezondheid en het milieu om veel online te zijn. Dit project heb ik opgestart om hier meer aandacht voor te vragen. 

Hoe: Door de lat lager te leggen zodat het makkelijker wordt om in plaats van online weer wat vaker offline te gaan. Dit wordt gedaan door informatie te geven over hoe slecht een smartphone voor de eigen gezondheid en het milieu is en door mensen een spiegel voor te houden. De informatie komt naar mensen toe, dus zij hoeven zelf niet veel moeite te doen om geïnformeerd te worden.

Het project bestaat uit:

Blind dates voor vrienden en familie
Op een website kan anoniem een boodschap om samen iets te gaan doen, naar een vriend of familielid worden gestuurd. Het is de bedoeling dat dit wordt gestuurd naar iemand waarmee de laatste tijd alleen online contact is geweest. De boodschap kan bijvoorbeeld een recept zijn voor een cake, met daarbij een tekst als: deze cake staat op (datum) voor je klaar bij (plaats).
Zin om dan samen af te spreken? Of een origamifiguur waarbij een persoonlijke boodschap zichtbaar wordt als je deze openvouwt. De persoonlijke boodschap zorgt ook voor vertrouwen, zodat de ontvanger weet dat het van iemand komt die hij/zij goed kent. De ontvanger kan eventueel via de website de datum en tijd van de afspraak wijzigen. De gever krijgt dit dan ook te weten. Zo blijft het anoniem.

Guerilla acties 
– Kaarten om te verspreiden op openbare plekken. Wie zo’n kaart vind kan hier een persoonlijke boodschap op schrijven en de kaart voor de volgende vinder weer ergens anders achterlaten. Op deze kaarten staan een aantal weetjes en tips om mensen te motiveren om minder vaak online te zijn. 
– Origami enveloppen en figuren met aan de buitenkant een weetje en aan de binnenkant een tip om zelf op te volgen. Deze kunnen in parken en langs wandelpaden in bomen opgehangen worden.
– Stoeptegels met boodschappen die de aandacht trekken (zodat de ogen van de voorbijganger van zijn/haar telefoonscherm af wordt getrokken), de lezer een spiegel voorzet en een confronterende vraag stelt.

De actie met de kaarten en enveloppen heb ik reeds een aantal keren uitgevoerd. Veel mensen zijn bereikt en de reacties, zover ik kon nagaan, waren erg positief. Ook schrokken erg veel mensen van de informatie betreft de schade die online zijn met zich meebrengt. 
* Alle materialen die tijdens de acties zijn gebruikt zijn milieuvriendelijk en aan het einde van de acties is niks blijven rondslingeren.

© 2021 Sietske Zwart