Het verhaal achter

Het magische insect

Voor het vermaak van mensen is er erg veel dierenleed ontstaan. Dit gebeurt echter vaak onbewust. Dit kan komen door gewoonte, maar ook omdat bepaalde zaken door de maatschappij of door tradities als iets vanzelfsprekends worden neergezet. Hierdoor komt er geen eind aan dit dierenleed, omdat kinderen precies hetzelfde meekrijgen van volwassenen. Wanneer een kind een huisdier in een klein hokje heeft of naar de dierentuin gaat bijvoorbeeld. Aan het kind wordt vaak niet uitgelegd dat de dieren vaak niet zo gelukkig zijn met hun situatie. Terwijl bijna alle kinderen erg veel van dieren houden. De meeste kinderen hebben een totaal verkeerd beeld van de wensen en behoeftes van dieren. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen bijvoorbeeld denken dat dierentuindieren erg gelukkig zijn, omdat ze zelf geen voedsel hoeven te zoeken en veel aandacht en applaus krijgen van mensen.
De belangrijkste reden dat kinderen vaak niet stil staan bij het lijden van dieren heeft niks met hun interesses of belevingswereld te maken. Dit heeft vooral te maken met hoe volwassenen hiermee omgaan.

Kinderen zijn degenen die in de toekomst de regels kunnen aanpassen. Als zij voldoende leren over hun medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren kan de wereld van dieren veranderen. Veel dierenleed dat vaak onbewust door dierenvrienden veroorzaakt wordt, kan zo voorkomen worden.

SIETSKE ZWART

sietske1996@hotmail.com
Kollumerzwaag, Friesland

© 2021 Sietske Zwart